OIV LoraWan DEMO

Demo aplikacija za prikaz i obradu podataka sa LoraWan senzora.